• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas: p. Irena Hanus i p. Barbara Jarocińska, od wielu lat współpracują z Fundacją "Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym". Co roku udaje się zorganizować około 10 akcji charytatywnych na rzecz tej fundacji. W tym roku szkolnym przeprowadzono już trzy takie zbiórki w dniach: 8-9.03.2017 r., 16-17.02.2018 r. oraz w miniony weekend 16-17.03.2018 r. Należy podkreślić niezwykłe zaangażowanie młodzieży z klas gimnazjalnych w ten rodzaj pomocy osobom potrzebującym, nie szczędzą bowiem oni swojego czasu i z radością wykonują pracę wolontariuszy. Dobre projekty wymagają wielu rąk do pracy, dlatego też dziękujemy rodzicom młodzieży za umożliwianie swoim dzieciom wzięcia udziału w tych akcjach, pracownikom supermarketów TESCO oraz NETTO za życzliwość i współpracę. Szczególne podziękowanie należy się też naszej p. pedagog Ewie Gaworskiej za pomoc w opiece nad wolontariuszami.

 

 

15 marca odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Głównym organizatorem konkursu jest  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. „Kangur Matematyczny” wpisał się na stałe w kalendarz konkursów w naszej szkole i niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. 99 uczestników konkursu rozwiązywało zadania w kilku kategoriach wiekowych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z niełatwymi matematycznymi zagadnieniami. Konkurs trwał 75 minut. Po jego zakończeniu wszyscy uczniowie otrzymali od organizatorów dyplomy oraz zabawki logiczne z drutu. Z niecierpliwością czekamy  na wyniki, które będą znane w maju, a wszystkim uczestnikom życzymy jak najwyższych osiągnięć.

        

Dnia 14 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie pierwszej oraz w oddziale przedszkolnym. Spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor Danuta Wachowicz-Kram, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Na początek przedszkolaki wraz z rodzicami obejrzały przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu uczniów klasy I b oraz uczestników zajęć teatralnych. Następnie przedstawiła rodzicom bogatą ofertę naszej szkoły. W czasie, gdy rodzice słuchali prezentacji, dzieci uczestniczyły w zajęciach adaptacyjnych.  Były to zabawy matematyczne, zajęcia z kodowania i programowania Ozobota, zabawy na dywanie multimedialnym, zabawy z językiem angielskim. Na koniec spotkania rodzice wspólnie z dziećmi mieli możliwość obejrzenia szkoły i porozmawiania z nauczycielami. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i zainteresowanie naszą szkołą. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy uśmiechnięci i pełni zapału we wrześniu.

57 lat temu powstała nasza szkoła i w  dniu jej otwarcia nadano jej patrona – Zdobywców Wału Pomorskiego. 9 marca społeczność naszej szkoły obchodziła swoje święto. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który przygotowały klasy V a i VII b pod kierunkiem Bożeny Binkiewicz. Uczniowie zaprezentowali montaż słowny poświęcony żołnierzom walczącym o zdobycie Wału Pomorskiego. Pani Bożena Binkiewicz przedstawiła krótką prezentację multimedialną dotyczącą historii budowy i umocnień Wału Pomorskiego. Na koniec uczniowie obejrzeli krótki archiwalny film ukazujący walki żołnierzy polskich o zdobycie tych niemieckich umocnień.

W piątek 2 marca odbył się apel podsumowujący wyniki w nauce, zachowaniu, sporcie i konkursach w I półroczu roku szkolnego 2017/18. Z dumą mogliśmy zaprezentować wyniki śródrocznej klasyfikacji Szkoły Podstawowej nr 6 oraz przypomnieć największe osiągnięcia indywidualne i zespołowe. Tych, którzy wytężoną pracą lub talentem zdobyli laury, wychowawcy i nauczyciele przedmiotów nagrodzili dyplomami i słodkimi upominkami.Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Danuty Wachowicz-Kram dyplomy gratulacyjne oraz nagrody.Tegoroczne wyniki klasyfikacji naszej szkoły napawają dumą: najwyższą średnią w nauce uzyskały trzy klasy: 2e - 4,82, 3d - 4,79 oraz 3e - 4,58. Najwyższą frekwencję - 94% uzysykały klasy 3d i 5c. Marta Lewandowska i Aleksander Rogowski uzyskali tytuł laureata w Konkursie Polonistycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.Trzymamy kciuki za kolejne wspaniałe sukcesy naszych uczniów wspieranych przez dyrekcję, rodziców i nauczycieli.

Laureaci i finaliści_2017_18