W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Danuta Wachowicz-Kram, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. W części artystycznej  wystąpili uczniowie z Grupy Teatralnej pod kierunkiem pani A. Gościńskiej z jednoaktówką "Kandydatki na żonę",  Kabaret "Deska" z naszym absolwentem Pawłem Salnikiem i Michałem Lasotą. Całość uświetnił występ zespołu i solistów przygotowany przez panią L. Kosińską. Wszyscy wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.