Dnia 13 grudnia w naszej szkole odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem "PALENIU MÓWIĘ NIE !!! ", który został przeprowadzony w listopadzie w ramach realizacji interwencji "BIEG PO ZDROWIE ". Głównym celem konkursu było zwiększenie wiedzy na temat nałogu jakim jest palenie tytoniu oraz zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie w otaczającym środowisku. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 4-tych, bardzo licznie, bo wykonanych zostało aż 115 prac. Poziom konkursu był bardzo wysoki, oprócz talentów plastycznych okazało się, jak bardzo duża jest świadomość dotycząca  szkodliwości palenia tytoniu. Gościem spotkania była p.Izabela Jadwiżyc z Wydziału Promocji Zdrowia z PSSE w Szczecinku, która po wygłoszeniu prelekcji wspólnie z panią pielęgniarką szkolną i panią Małgorzatą Kocyła wręczyły nagrody książkowe uczniom, których plakaty zostały wyróżnione. Nagrodzeni to: Natalia Ludka -4a, Wiktoria Nieć - 4d, Szymon Masznicz 4a, Piotr Uzarski -4b, Czarek Cejmer -4b, Klaudia Bójko -4c, Mateusz Grzegorczyk -4s, Krystian Ryduchowski -4d i Maciej Gawdzik 4d.Gratulujemy!!!