Ważne - rady dla dzieci

Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. W związku z tym dnia 22 stycznia w naszej  szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji. Tematem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych. Uczniowie usłyszeli kilka ważnych porad i wskazówek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-3. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki zawierające telefony alarmowe oraz porady i wskazówki dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.