Na początku marca nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami wykonywali określone zadania związane z rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasza szkoła kształtuje postawy patriotyczne, uwrażliwiając naszych uczniów na piękno, folklor i tradycje Polski. Nad całością projektu w szkole czuwały nauczycielki: R. Masznicz, K. Częszak i J. Kotowicz.Gratulujemy!!!