SKŁAD DRUŻYNY:
DARIA DUNAJ
KAROLINA PIETRZYK
KORNELA PIECHOCIŃSKA
ALEKSANDRA KACZYŃSKA
PAULINA CHOMONTEK
JOANNA CUKROWSKA
ZOFIA GOLAŃSKA
ALEKSANDRA KOZAKIEWICZ
WIKTORIA FICIŃSKA
ZUZANNA TELEJ
Opiekun drużyny:  Wioletta Szydlak