1 Małgorzata Kumorowska   Sekretarz
2 Karolina Gleń                       Kierownik  Administracyjno-Gospodarczy
3 Joanna Jagiełłowicz            Pomoc  Administracyjna