budynek przy ul. Kpernika 18

1 Małgorzata Kumorowska   Sekretarz
2 Barbara Celej                       Kierownik  Administracyjno-Gospodarczy

3 Joanna Jagiełłowicz            Pomoc Administracyjna

 

budynek przy ul. Armii Krajowej 29

1. Barbara Skibicka     Sekretarz

2. Anna Kozieł            Sekretarz