• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 

Od dnia 01.03.2019 roku do dnia 29.03.2019 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dla kandydatów do klasy I spoza obwodu) lub zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 6), który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce: „Rekrutacja 2019/2020” lub bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły od dnia 01.03.2019 roku.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

 1. dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

 2. dzieci, które w roku 2019 kończą 6 lat, realizowały obowiązek przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę (wolę przyjęcia),

 3. dzieci, które w roku 2019 kończą 6 lat, nie uczęszczały do przedszkola. W takim przypadku niezbędna będzie opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.