• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
 

Od dnia 01.03.2018 roku do dnia 31.03.2018 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019 oraz rekrutację kandydatów do klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dla kandydatów do klasy I spoza obwodu oraz dla wszystkich kandydatów do Oddziału Przedszkolnego) lub zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 6), który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce: „Rekrutacja 2018/2019” lub bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły od dnia 01.03.2018 roku.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:

a)      dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b)       dzieci, które w roku 2018 kończą 6 lat, realizowały obowiązek przedszkolny w roku szkolnym 2017/2018, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę (wolę przyjęcia),

dzieci, które w roku 2018 kończą 6 lat, nie uczęszczały do przedszkola. W takim przypadku niezbędna będzie opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej