• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

ZESPÓŁ MEDIACYJNY

CZŁONKOWIE:
1. Michał Lasota – VI a
2. Dawid Potykanowicz – VI b
3. Aleksandra Kozakiewicz – VI c
4. Joanna Cukrowska – VI c
5. Adrian Liniewicz – VI b

KOORDYNATOR:
1. Joanna Stachyra – psycholog

OSOBY WSPIERAJĄCE:
1. Bożena Kuś – pedagog
2. Magdalena Kraszczyńska – Budnicka – opiekun SU
3. Oksana Myc – Łęczycka – opiekun SU