• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Słodki, sportowy, naukowy, a przede wszystkim wesoły Dzień Dziecka. Tak można powiedzieć o dniu 1 czerwca w naszej szkole - to zwykły dzień pracy, jednak jakże innych od pozostałych. Oprócz  książek i zeszytów był  uśmiech na twarzy i wspólna zabawa. Na koniec dnia uczniowie stwierdzili, że Dzień Dziecka powinien być co najmniej raz w miesiącu, a nie raz w roku.Wszystkiego dobrego, Drogie Dzieci!

W szkolnym konkursie Omnibusek dla klas trzecich najlepsi okazali się:

miejscce 1: Miłosz Mironowicz, kl. 3c;

miejsce 2: Tomasz Malicki, kl. 3c;

miejsce 3:  Filip Tuczyński, kl.3s;

miejsce 4:  Jakub Ludka,kl. 3s. Gratulujemy zwycięzcom! Reprezentantom życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Dnia 2 czerwca klasa 3c oficjalnie zakończyła działania związane z realizacją  innowacji  pedagogicznej " Poznajemy zawody w naszej okolicy". Podstawowym założeniem było poznawanie najbliższego środowiska i regionu, poznanie zawodów ludzi pracujących w mieście i okolicy, ich wpływu na rozwój i życie ludzi, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy, jak również  rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot - rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej. Życzymy uczniom, aby ich marzenia związane z przyszłym zawodem i zainteresowaniami się spełniły. Ukoronowaniem dnia był rodzinny rajd rowerowy przez nasz piękny park do Mysiej Wyspy, wspólne biesiadowanie i zabawa.