• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Para Prezydencka wybrała osiem polskich nowel, które będą lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego Czytania. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu przesłanych do Kancelarii Prezydenta propozycji tytułów. Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie to:
1. Dobra pani - Eliza Orzeszkowa
2. Dym - Maria Konopnicka
3. Katarynka - Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków - Bruno Schulz
5. Orka - Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… - Stefan Żeromski
7. Sachem - Henryk Sienkiewicz
8. Sawa - Henryk Rzewuski
Dla naszej szkoły to ważna informacja, ponieważ po raz szósty wspólnie z Samorządową Agencją Promocji i Kultury przystąpimy do akcji propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł są odczytywane publicznie.

28 marca w naszej szkole odbył się II Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Niezwykła Moc Zwykłego Czytania”. Celem jest między innymi rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni oraz wzbogacanie zasobu słownictwa. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, pierwsza to uczniowie klas IV, V i VI, druga uczniowie klas VII,VIII oraz III gimnazjum. Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu prozy. Do finału komisja konkursowa w składzie Maria Łangowska oraz Halina Sawka wybrała po czterech laureatów z każdej kategorii. W drugim etapie uczniowie czytali losowo wybrane fragmenty książek. Ostatecznie jury przyznało trzy miejsca w dwóch kategoriach.

Czytaj więcej...

"Dobrze Cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie szkół podstawowych otrzymali kamizelki odblaskowe. Wręczenie kamizelek uczniom klas I – IV w naszej szkole odbyło się dnia 26 marca. Tego dnia zorganizowano spotkanie uczniów z panią Pauliną Peciak – Nazarewską ze Straży Miejskiej, która przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności używania elementów odblaskowych. W trakcie spotkanie uczniowie obejrzeli filmy animowane wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.Ponadto każdy uczeń dostał ulotkę zawierającą „7 odblaskowych rad drogowych”oraz plan lekcji.

Na początku marca nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami wykonywali określone zadania związane z rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasza szkoła kształtuje postawy patriotyczne, uwrażliwiając naszych uczniów na piękno, folklor i tradycje Polski. Nad całością projektu w szkole czuwały nauczycielki: R. Masznicz, K. Częszak i J. Kotowicz.Gratulujemy!!!