• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne przeciwepidemiczne, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19:

 

Zajęcia rewalidacyjne

Edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje

Egzamin ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku informuje, że do 31 maja 2020 trwa składanie wniosków do Szkoły Muzycznej (przedłużona rekrutacja od 08.06.2020 do 14.06.2020). Od dwóch lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną, tworząc od pierwszej klasy oddziały klasy muzycznej. Klasę pierwszą muzyczną tworzy grupa dzieci dla której układa  się specjalnie dostosowany plan lekcji, aby uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach muzycznych w Szkole Muzycznej do godz. 15:00. Po zajęciach edukacyjnych w szkole nauczyciel odprowadza uczniów do szkoły muzycznej i tam przebywa z nimi w ramach świetlicy szkolnej. Rodzice odbierają dzieci ze szkoły muzycznej po swojej pracy. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego zachęcamy do zainteresowania sie tą ofertą. Więcej informacji - w galerii.

Zaraz na początku zdalnego nauczania ogłoszono konkurs plastyczny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie. Chętni uczniowie z klasy 3e wzięli w nim udział. No i mamy sukces! Uczennica klasy 3e Lena Usik zajęła II miejsce w swojej kategorii i osobiście była w Koszalinie po odbiór nagrody. Nagrody wręczał sam Dyrektor Ośrodka - zaprosił zwycięzców na Dzień Dziecka - Lena jest przeszczęśliwa. GRATULUJEMY! Wychowawczyni kl.3e.