• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

"Dobrze Cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie szkół podstawowych otrzymali kamizelki odblaskowe. Wręczenie kamizelek uczniom klas I – IV w naszej szkole odbyło się dnia 26 marca. Tego dnia zorganizowano spotkanie uczniów z panią Pauliną Peciak – Nazarewską ze Straży Miejskiej, która przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności używania elementów odblaskowych. W trakcie spotkanie uczniowie obejrzeli filmy animowane wskazujące na prawidłowe zachowanie się pieszych na drodze oraz podkreślające wagę bycia widocznym dzięki kamizelkom odblaskowym.Ponadto każdy uczeń dostał ulotkę zawierającą „7 odblaskowych rad drogowych”oraz plan lekcji.