• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

 

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić, to czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenki, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale „zdały egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem uroczystości było samo ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Najmłodsi otrzymali wspaniałe upominki ufundowane przez Panią Dyrektor. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.